Pirmininkas
Gintaras GRUŠAS
Vilniaus arkivyskupas metropolitas,
Kariuomenės ordinariato
apaštalinis administratorius

Vicepirmininkas
Lionginas VIRBALAS SJ
Kauno arkivyskupas metropolitas,
Panevėžio vyskupijos apaštalinis administratorius
LVK Sekretoriatas
S. Skapo g. 4
LT-01122 Vilnius

Tel. (5) 212 54 55
Faks. (5) 212 09 72

El. p. vyskupu.konferencija@yahoo.com

Svetainė internete:
lvk.lcn.lt


NAUJIENOS
už/atsisakyti LVK naujienas
 Panevėžio vyskupijos kurijos pranešimas apie vyskupo Lino Vodopjanovo OFM skyrimą Panevėžio vyskupu ordinaru
2016 metų gegužės 20 dieną Šventasis Tėvas Pranciškus naujuoju Panevėžio vyskupu paskyrė dabartinį Telšių vyskupijos augziliarą Genadijų Liną VODOPJANOVĄ OFM.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. gegužės 11-12 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivysk. G. Grušas, kuris padėkojo vyskupams už jų indėlį, prisidedant prie Nacionalinio Gailestingumo Kongreso organizacijos bei trumpai priminė pagrindinius Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin etapus bei šio vizito metu garbaus svečio išsakytas mintis.

 Šventojo Tėvo Laiškas Popiežiškajam legatui į Lietuvos Nacionalinį Gailestingumo kongresą
Skelbiame Šventojo Tėvo Laišką Jo Eminencijai kardinolui Pietro Parolin.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. balandžio 4 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius su šv. Velykomis ir informavo apie Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin vizito į Lietuvą detales.

 Informacija apie naujo COMECE viceprezidento išrinkimą
2016 m. kovo 2-4 dienomis Briuselyje vykusioje COMECE (Europos Bendrijos vyskupų konferencijų komisijos) eilinėje pavasario sesijoje vienu iš šios komisijos viceprezidentų buvo išrinktas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. vasario 22-23 d. plenarinį posėdį
Posėdžio metu daug dėmesio buvo skirta katalikiškosios žiniasklaidos stiprinimo klausimams. Dalintasi nuomonėmis apie sovietų valdžios neatimtų ir kai kuriose parapijose išlikusių senesnių nei 100 metų istorinių metrikų knygų apsaugą ir išsaugojimą, svarstyti konkretūs šių svarbių bažnytinių dokumentų išsaugojimo būdai. Ganytojai daug dėmesio skyrė Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiams mūsų šalyje.

 LVK sekretoriato informacija apie Nacionalinio gailestingumo kongreso koordinatorius
Vyskupai, aptarę pasiruošimo Nacionaliniam gailestingumo kongresui darbus, pakoregavo šio kongreso koordinatorių vyskupijose sąrašą.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2016 m. sausio 11 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo gero darbo, pastebėdamas, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra maldos lydimas vyskupų vienybės su Šventuoju Tėvu ženklas. Daug dėmesio posėdžio metu buvo skirta Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiams mūsų šalyje.

  Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų bažnyčių Lietuvoje kreipimasis dėl Dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo
Ir toliau solidarizuodamiesi su nevaisingais sutuoktiniais norime priminti, kad pagalba nevaisingumo atveju negali peržengti pagarbos žmogaus gyvybei, orumui bei šeimai ribų.

 ATSIVERKIME GAILESTINGUMO JUBILIEJAUS MALONEI
Pašaukimas – Dievo skambutis į duris ir kvietimas įsileisti Jį į svečius. Viešpats netikėčiausiais ir paprasčiausiais būdais prašosi būti įleistas į mūsų visų kasdienybę – gyvenimą. Kokią skambučio melodiją per popiežių Pranciškų Jis parenka mums 2015 – 2016 metais? Gailestingumo! Parenka ir ragina nuo šių metų gruodžio 8-osios, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės, iki 2016 metų lapkričio 20-osios – Kristaus, Visatos Valdovo iškilmės, veikliai ir vaisingai išgyventi Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metus.

 Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2015 m. lapkričio 23-26 d. plenarinį posėdį
Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo gero darbo, kviesdamas, kad greitai prasidėsiančio Ypatingojo jubiliejaus centru taptų Dievo Gailestingumas, apreikštas Kristuje.

 Nacionalinis Gailestingumo jubiliejaus šventimo kalendorius
Pradėjo veikti svetainė www.katalikai.lt/gailestingumojubiliejus.

 
visos naujienos 

Europos Sąjungos šalių
Vyskupų konferencijų
svetainė